Eğitim hizmetleri Yangın eğitimi

Yangın eğitimi ve tatbikatı

Yangın eğitimi

Yangın Eğitim Sertifikası Nedir?

Yangın Eğitici Eğitimi belgesi bulunan Uzman Yangın Eğitmeni tarafından Teorik ve Uygulamalı Eğitime müteakip ‘’Yangın Güvenlik
Eğitim Sertifikası’’ veya Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı ‘’Yangın Eğitim Sertifikası’’ na denir. Firmalarda yerinde verilen Yangın Eğitimine müteakip Tatbikat Raporu da hazırlanmaktadır.

Kimlerin Yangın Eğitimi Alması Zorunludur?

19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince Ekip personeli ile binadaki
diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. Tehlike sınıflarına göre;
Az Tehlikeli Sınıfta 50 çalışan için 1 personel
Tehlikeli Sınıfta 40 çalışan için 1 personel
Çok Tehlikeli Sınıfta 30 çalışan için 1 personel bu eğitimi almak zorundadır. Binada senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.

Yangın Eğitim ve Tatbikatı Eğitimi Nereden Alınır?

Bu sertifikaya sahip olmak sanıldığı kadar uzun ve zahmetli bir süreç değildir. Uzman Eğitmen tarafından Program dahilinde, ilgili mevzuat çerçevesinde hareket ederler. Kurs dahilinde katılımcılara kazandırılması gereken temel bilgi, uygulama ve alınacak

önlemler aktarılır. Ayrıca eğitim sonunda katılımcılara MEB onaylı bir belge veya Yangın Eğitmeni tarafından sertifka verilmektedir.
Bu belge kişi ve kurum hizmet verdiği süre boyunca geçerli olacaktır. Programa başvuru yapabileceğiniz kurumlar;
 MEB’e bağlı kurum ve kurslar
 İzinli iş yerleri
Yangın Eğitim Sertifikası Nasıl Alabilirim?
Alfamed Akademi olarak firmalara kurumlara yerinde eğitim imkanı sunmaktayız. Firmanızda Yangın Eğitimi aldırmak
isterseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz ve randevu oluşturunuz.

YANGIN YASAL DAYANAK

30/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
Madde 11 – (1) İşveren;
c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer
kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda
eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır
bulunmalarını sağlar.
09/12/2003 tarihli 25311 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği.
Madde 8 – a) İşveren;
1) İşyerinin büyüklüğünü, yapılan işin özelliğini ve işyerinde bulunan işçilerin ve diğer kişilerin sayısını dikkate alarak; ilkyardım, yangınla
mücadele ve kişilerin tahliyesi için gerekli tedbirleri alır.
2) Özellikle ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak
gerekli düzenlemeleri yapar.
b) İşveren, (a) bendinde belirtilen ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate
alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirir.
23/06/2013 tarihli 28681 sayılı İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik;

MADDE 11
(1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana,
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
a) Arama, kurtarma ve tahliye,
b) Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde
bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha
görevlendirir.

19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Madde 129 ;
(1) Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi,
can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile iş birliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma
teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın
söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir.
Binada senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.

YANGIN NEDİR ?
TDK’ya göre ‘’YANGIN’’;

 1. Zarara yol açan büyük ateş:
  YANMA; Kimyasal bir olay olup, yanıcı maddelerin belirli bir ısı seviyesinde oksijen ile birleşmesidir.
  YANGIN; Kontrolümüz dışındaki yanma olayıdır.
  Grip, Nezle, Bronşit, Bademcik iltihabı(tonsilit), ÜSYE (Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu), ASYE (Alt Solunum Yolu
  Enfeksiyonu), Orta kulak iltihabı (otitis media), Diş apsesi…v.b. gibi günlük hayatta sık sık karşılaştığımız rahatsızlıkların
  oluşmasındaki temel sebep şahıs olarak kişisel hijyene, küçük işletme olarak çalışma ortamının hijyenine ve sanayi-imalat tesisleri
  için endüstriyel hijyene, dezenfeksiyona gerekli önemin verilmemesinden kaynaklanmaktadır.

YANMA VE YANGIN ARASINDAKİ FARK NEDİR?
YANMA;
Kimyasal bir olay olup, yanıcı maddelerin belirli bir ısı seviyesinde oksijen ile birleşmesidir.
YANGIN;
Kontrolümüz dışındaki yanma olayıdır.
YANGIN ÜÇGENİ;
Yeterli Isı
Yeterli Oksijen
Yanıcı Madde

YANGIN ÇEŞİTLERİ;
A Sınıfı Yangınlar (Katı Yangınlar)
B Sınıfı Yangınlar (Sıvı Yangınlar)
C Sınıfı Yangınlar (Gaz Yangınları)
D Sınıfı Yangınlar (Hafif Metal Yangınları)
E Sınıfı Yangınlar (Elektrik Yangınlar)

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI ÇEŞİTLERİ
Pulvarize Su
KKT(A,B,C,D)
CO2 Tüpü
FOAM Köpük Tüpü
Grafit Tozu
V.B.

YANGINLA MÜCADELE
1-Yangın Çıkmasının Önlenmesi
2-Yangını Kısa Sürede Tespiti
3-Yangının Yayılmasının Önlenmesi
4-Yangının Söndürülmesi
5-Yangın Sırasında Tahliye
Yangın Ekipleri
Söndürme Ekibi

Kurtarma Ekibi
Koruma Ekibi
İlk Yardım Ekibi

Leave a Comment