Eğitim hizmetleri Mesleki yeterlilik

Mesleki yeterlilik

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?
MYK tarafından akreditasyonu sağlanmış belgelendirme kuruluşlarınca ulusal esaslara yeterlilikte tanımlanmış esaslara göre yapılan sınavlar sonucunda başarılı personel için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen BİLGİ, BECERİ VE YETKİNLİĞE sahip olduğunu gösteren belgedir.

KİMLERİN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALMASI ZORUNLUDUR?

EK’te belirtilen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yayınlamış
olduğu tebliğlerde belirtilen 117 adet Meslek alanında çalışan tüm bireyler MYK belgesini almak zorundadır.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALABİLİRİM?
Bu sertifikaya sahip olmak sanıldığı kadar uzun ve zahmetli bir süreç değildir. MYK tarafından yetkilendirilmiş kurumlarca başvurucunun talebi doğrultusunda kendi alanında girmiş olduğu teorik ve uygulamalı sınav sonucunda başarı gösterenler için derhal MYK Kartı ve Sertifikası tanzim edilmektedir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEREDEN ALABİLİRİM?

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak veya çalışanlarınıza aldırmak
isterseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz ve randevu oluşturunuz.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ İLE İLGİLİ YASAL DAYANAK

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 25/05/2015,24/03/2016 ve
26/092017 tarihlerinde ayrı ayrı yayınlamış olduğu tebliğlere göre toplam 117 Meslek grubunda Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu getirilmiştir.

DENETİM VE YAPTIRIMLAR

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu;
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu kanununda yapılan en son düzenlemeye göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik
Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNDE AMAÇ NEDİR?

Mesleki Yeterlilik Belgesi ile kendi alanında personelin ihtisaslaşmasını
sağlamaktır. Eskilerden kalma anlayış olan ‘’Ben her işi yaparım’’,’’sıva da yaparım boya da yaparım fayansları da döşerim’’ düşüncesi ile çalışan ama tek bir alana yoğunlaşıp uzmanlaşamayan personeli alanında yeterli bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olup olmadığını test ederek başarılı olanları Uluslararası alanda da geçerliliği olan belge ile uzmanlaştırmaktır.

Leave a Comment