Eğitim hizmetleri İlk yardım eğitimi

İlk yardım

İLK YARDIM NEDİR ?

TDK’ya göre ‘’İLK YARDIM’’;

  1. Kaza, hastalık, yangın, deprem vb. tehlikeli ve ani durumlarda hastaya kesin tedavi öncesi, olay yerinde uygulanan ilk ve ivedi işlem

İlkyardım Yönetmeliğine göre ‘’İLK YARDIM’’

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları,

İlk Yardım Eğitim Sertifikası Nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlarca İlk yardım Eğitmeni tarafından verilecek olan 2 (iki) gün (8+8) toplam 16 saatlik eğitim ve teorik-uygulamalı sınav sonunda başarılı olan personele verilen Sağlık Bakanlığı Onaylı İlk Yardım Yetki belgesine denir. Ayrıca İlk Yardım Sertifikası almaya hak kazanan personele İlkyardımcı Kartı da verilir. Kimlerin İlk Yardım Eğitim Sertifikası Alması Zorunludur?
İlkyardım Yönetmeliği gereği Aşağıda belirtilen sayıda çalışanı bulunan kurumların belirtilen sayıda personele İlk yardım Eğitim Sertifikası aldırmak zorundadır.

Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana için 1 ilkyardımcı,
Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana için 1 ilkyardımcı,

Temel İlk Yardım Eğitimi?

İlkyardım eğitimcileri tarafından Bakanlıkça onaylanmış müfredatlar kapsamında verilen 2 (iki) günlük eğitime denir.

Temel İlk Yardım Eğitiminde Amaç Nedir?

Personele Acil müdahale gerektiren durumlarda profesyonel tıbbi müdahale ekibi gelene kadar kazazedenin hayatta kalabilmesi için en önemli zamanda çevre imkanlarından yararlanarak uygulayacağı basit ama etkili temel beceriyi kazandırmak.

Temel İlk Yardım Konuları?

1) Genel İlk yardım bilgileri,
2) Temel Yaşam Desteği ve Havayolu Tıkanıklığında İlkyardım,
3) Bilinç Bozukluklarında İlkyardım,
4) Kanamalar,
5) Şok ve Göğüs Ağrısında İlkyardım,
6) Yaralanmalarda İlkyardım,
7) Boğulmalarda İlkyardım,
8) Kırık, Çıkık, Burkulmalarda İlkyardım,
9) Acil Taşıma Teknikleri,
10) Böcek Sokmaları ve Hayvan Isırıklarında İlkyardım,
11) Zehirlenmelerde ilkyardım,
12) Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım,
13) Göz, Kulak, Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım 

Temel İlk Yardım Eğitimi ve Sertifika Geçerlilik Süresi

Temel İlk Yardım Eğitimi 2 (iki) gün (8+8) toplamda 16 saatlik bir süreyi kapsamaktadır. İlk Yardım Kartı geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır. Geçerlilik tarihinden itibaren 3 (üç) aylık süre içerisinde 1 (bir) günlük Güncelleme Eğitimine katılarak sertifika güncellemesi yapılmalıdır. Aksi takdirde İlk Yardım Eğitim Sertifikası ve Kartı İPTAL olmaktadır.

İlk Yardım Eğitim Sertifikası Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

1) 18 yaşını doldurmuş olmak.

2) En az İlkokul Mezunu olmak.

3) İki günlük zorunlu eğitime katılarak müteakibindeki sınavlardan başarılı olmak.

İlk Yardım Eğitim Sertifika Başvurusu İçin Gerekli Evraklar?

1)  Başvuru Formu
2)  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3)  2 Adet Fotoğraf

İlk Yardım Eğitim Sertifikasını Nereden Alabilirim?

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlarca alınabilir. Bu sertifikaya Alfamed Akademi ayrıcalığı ile sahip olmak isterseniz lütfen bizi arayınız veya randevu oluşturunuz.

İlk Yardım Eğitici Eğitim Sertifikası Nedir?

Sağlık bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlarca Sağlık alanı mezunu meslektaşlarımızın 5 (beş) gün toplamda 40 (kırk) saat süreli Eğitime müteakip sınavlarda başarılı olan personele verilen Sağlık Bakanlığı Onaylı İlk Yardım Eğitmenlik Yetki Belgesine denir.

İlk Yardım Eğitici Eğitimi ve Sertifikasındaki Amaç Nedir?

Sağlık alanından mezun meslektaşlarımızın bu alanda yetkinliğini sağlayarak çalışma hayatında ayrı bir istihdam alanı oluşturmak ve başta kurumumuz olmak üzere diğer Eğitim Kurumlarının Personel teminine katkı sunmaktır.

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Sertifikasını Kimler Alabilir?

İlgili Yönetmelik gereği Aşağıda belirtilen Meslek Grupları bu sertifikaya sahip olabilirler;

Doktorlar (TIP), Sağlık Memurları, Diş Hekimleri, Eczacılar, Biyologlar, Diş Teknikerleri, Hemşireler (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları), Veteriner Hekimler, Paramedikler, Psikolog, Fizikoterapist, Sağlık Mühendisi, Röntgen Teknisyenleri, Hayvan Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyenleri (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları), Odyolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Emekli Sağlık Çalışanları, Laborantlar, Ebeler, Klinik Psikolog, Fizyoterapist, Odyolog, Diyetisyen, Dil ve konuşma terapisti, Pedolog, Sağlık Fizikçisi, Anestezi teknisyeni/teknikeri, Fizyoterapi teknikeri, Perfüzyonist, Radyoterapi teknikeri, Eczane teknikeri, İş ve uğraşı teknikeri, İş ve uğraşı terapisti, Elektronörofizyoloji teknikeri, Tıbbi laboratuvar ve patoloji teknikeri, Tıbbi laboratuvar teknisyeni, Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri, Ağız ve diş sağlığı teknikeri, Diş protez teknikeri, Tıbbi protez ve ortez teknisyeni/teknikeri, Ameliyathane teknikeri, Adli tıp teknikeri, Odyometri teknikeri, Diyaliz teknikeri

İlk Yardım Eğitici Eğitimi ve Geçerlilik Süresi?

İlkyardım Yönetmeliğine göre;

İlkyardım eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi 5(beş) yıldır. Geçerlilik süresi biten yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde en az 15 eğitim (belgeli/yetki belgeli) verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya eğitim tekrarına gerek kalmadan belgeleri yenilenir. Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Güncelleme eğitimi almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır.

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Sertifikası Nereden Alınır?

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan alınabilir. Bu sertifikaya Alfamed Akademi ayrıcalığı ile kısa sürede sahip olmak için lütfen bizi arayınız veya randevu oluşturunuz.

İLK YARDIM EĞİTİMİ YASAL DAYANAK

30/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ;
MADDE 11 – (1) İşveren;
c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

29/05/2015 tarihli ve 29429 sayılı İlkyardım yönetmeliği ;

MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;
a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana için 1 ilkyardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana için 1 ilkyardımcı,
bulundurması zorunludur.

Denetim ve Yaptırımlar

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği tehlike sınıflarına göre belirlenen sayıda İlk yardımcı bulundurmayan iş yerlerine 2000-3800 tl arasında idari para cezası verilir.

Leave a Comment