Eğitim danışmanlık hizmetleri Özel güvenlik eğitimi Silahlı temel eğitim

Silahlı temel eğitim

Silahlı temel eğitim

SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK SERTİFİKASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
*21 yaşını doldurmuş olmak.
En az lise mezunu olmak.6
Doktor onaylı “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” sağlık raporu almak.

SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK SERTİFİKASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2) Diploma veya Öğrenci Belgesi
3) 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
4) İkametgah (E-devletten veya muhtardan)
5) Sağlık Raporu – Heyet Raporu (Devlet hastanesinden alınması zorunludur. (Üzerinde KBB, Ortopedi, Nöroloji, Psikiyatri ve Göz doktorlarının kaşesi, baş hekim onayı ve rapor üzerinde mutlaka “Silahlı Özel Güvenlik Olur” ibaresi yer almalıdır.)