Eğitim danışmanlık hizmetleri İşaretçi ve sapancı eğitimi

İşaretçi ve sapancı eğitimi nedir?

İşaretçi ve sapancı eğitimi belgesi nedir

İŞARETÇİ VE SAPANCI MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ NEDİR?

13.07.2013 tarihli 287061 sayılı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan
İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 5.maddesine göre Ek-1 çizelgede bulunan İşaretci ve Sapancı olarak çalışan herkesin almak zorunda olduğu bir belgedir.Eğitimi tamamlanan, bahsi geçen belgeyi almaya hak kazanan başvuruculara verilen ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İşaretçi ve Sapancı Mesleki Eğitim Sertifikası’’ yani Mesleki Eğitim Belgesi MEB onaylı olup ilgililerin şahsi e-devlet hesabına işlenmiş olacaktır. İlgili alanda çalıştıkları süre geçerlidir. Yani mevcut mevzuatımıza göre ömür boyu geçerlidir.

KİMLERİN ‘’İŞARETÇİ VE SAPANCI MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ’’

ALMASI ZORUNLUDUR?

13.07.2013 tarihli 287061 sayılı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan
İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 5.maddesine göre Ek-1 deki çizelgede yer alan İŞARETÇİ VE SAPANCI OLARAK ÇALIŞAN herkesin almak zorunda olduğu bir sertifikadır.

Leave a Comment