Eğitim danışmanlık hizmetleri İşaretçi ve sapancı eğitimi

İşaretçi ve sapancı eğitimi

İşaretçi ve sapancı eğitimi

İŞARETÇİ VE SAPANCI NEDİR?

İŞARETCİ: Sapan ile vinci kullanan operatöre işaret ile yardımcı olan yani rehberlik faaliyeti yürüten yardımcı personeldir.
SAPANCI: Yükün vinç kancasına bağlantı elemanını kullanan yani vince takılacak yükü takan personeldir.

İŞARETÇİ VE SAPANCI MESLEKİ EĞİTİMİNDE AMAÇ NEDİR?

KAZANDIRILAN YETERLİLİKLER

1- Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek
2- Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak
3- Uygulanabilir girişimci (iş) fikirler üretmek
4- Girişimci (iş) fikri geliştirmek ve planlamak
5- İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek
6- İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak
7- Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak
8- Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek

MESLEKİ BİLGİ VE BECERİ

 1. İŞARETCİ:
  a. İşaretçi ile ilgili genel bilgiler, işaretçinin kullanacağı bilgilerin öğrenilmesi, uygulamasının yapılması
  b. Vinç ve sapancı ile ilgili genel bilgilerin işaretçi tarafından bilinmesi,
  c. İşaretçinin kullanacağı işaretler: Yavaş, kaldır, indir, dur, yükü kaldır, indir, acil durum işaretleri, jib bomu vb. işaretler ile ilgili genel bilgiler,
  d. İşin tehlikesi ve tehlike anında işaretçinin yapması gerekenler, tehlikenin farkına varılması, tehlike esnasında yapılacak işlemler, tehlike sonrası yapılacak işlem çeşitleri ile ilgili bilgiler,
  e. Kaza, yaralanma tehlikeleri ve işaretçinin yapması gerekenler.
 2. SAPANCI:
  a. Vinç aracını tanıma, vincin özelliklerini bilme; vinç manevra ve hareket ve çeşitlerini ilgili genel ve teknik bilgileri bilme,

b. Sapan ve sapanın özelliklerini bilme (Sapan: Yükün vinç kancasına bağlantı elemanı).
c. Sapan çeşitlerinin tanınması; zincir, bez ve çelik sapanlar hakkında kaldırma, bağlantı, ölçüm özelliklerinin bilinmesi.
d. Sapanlara ve halatlara ait mekanizmaların bilinmesi. Sapan kilit mekanizmanın işaretçi ve sapancı tarafından tanınması, yük takma işinin uygulamasının yapılması. Sapanlamadan önceki ve sonraki hesaplamalar, açı özelliklerinin yapılması, halatların kaldırma özelliklerinin ve hesaplamalarının yapılması, ölçüm değerlerine göre yükün bağlanması.
e. Halatlar ve halat çeşitleri; halatların hasarlarının tespiti ve halatların yüke bağlanması
f. Yük ve sapanın yüke bağlanım işlemlerin yapılması.
g. Kancalar; Çeşitleri, kontrolü

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

1- İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak
2- İşaretçi eğitim uygulamasını ve sapan kullanım işlerini yapmak

Leave a Comment