Eğitim danışmanlık hizmetleri Genel eğitimler Girişimcilik eğitimi

Girişimcilik

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM SERTİFİKASI NEDİR?

İlgili Kanun ve yönetmelik gereği verilecek olan kısa süreli eğitime müteakip bireye verilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Belgeye denir.
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM SERTİFİKASI BAŞVURU KOŞULLARI
1)En az ilkokul mezunu olmak
2)13 yaşını doldurmuş olmak
3)kurs programının gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel, fiziksel ve zihinsel özelliklere sahip olmak.

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KONULARI

Girişimcilik Süreçleri
İşletme Yönetimi
İşletme Fonksiyonlarını planlama
İş Planı

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNDE AMAÇ NEDİR?

Mesleki Eğitim kursunu tamamlayan başvurucu/çalışan aşağıdaki
alanlarda yeterliliğe sahip olacaktır.
Girişimcilik kursunu bitiren bireyin;

 1. Girişimcilikle ilgili temel kavramları açıklayabilmesi,
 2. Başarılı ve uygulanabilir bir iş fikri belirlemesi,
 3. Kâr amaçlı işletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması,
  üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenmesi ve yöneltilmesi konularında
  bilgi sahibi olması ve işletme çeşitlerini tanıması,
 4. Üretim Yönetimi kavramını açıklaması ve üretim planlaması yapması,
 5. Üretim Yönetimi kavramını açıklayabilmesi,
 6. Üretim planlaması yapabilmesi,
 7. Pazar araştırması aşamalarını planlayabilmesi
 8. Pazarlama karması elemanlarını açıklayabilmesi,
 9. Bir işletmenin finans kaynaklarını bilmesi,
 10. İş fikrini iş yer, eleman, makine-donanım (ekipman), finansman vb. kaynakları bir
  araya getirerek bir iş planı oluşturması,
 11. Yaptığı iş planına göre bir iş kurması,
 12. Kurduğu işletmeyi geliştirmesi,
 13. İşletmeye verilen teşviklerden faydalanarak kurduğu işletmeyi iş hukuku kurallarına uygun olarak işletmesi, amaçlanmaktadır.

GİRİŞİMCİLİK İLE İLGİLİ YASAL DAYANAK

1) 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de Yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu.
2) Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği.
3) Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı.
4) Talim ve Terbiye Kurulu’nun 08/02/2011 tarih ve 10 sayılı, “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarının 50 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programlarında Değişiklik Yapılması” konulu kararı.
5) Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge
6) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı Girişimcilik Destek Programı.GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM SERTİFİKASINI NEREDEN ALABİLİRİM?

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM VE SERTİFİKASI almak, aldırmak isterseniz
lütfen bizimle iletişime geçiniz ve randevu oluşturunuz.

Leave a Comment